Členění projektu

Projekt "Čistá Berounka -etapa II" je členěn na čtyři části označené A, B, C, D. část řešící město Domažlice je označen jako "Podprojekt D - Domažlice", který je dále členěn

 

  • D.1 - Dostavba a rekonstrukce kanalizace
  • D.2 - Vodovod
  • D.3 - Intenzifikace ČOV
Členění projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.