listopad 2010

V měsíci listopadu 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

práce v rozsahu:

D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.03 Stoka AF - Chrastavická

 • Obnova zpevněných povrchů a terénní úpravy.

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 včetně přípojek a šachet, celkem 72,57 bm.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1600 včetně přípojek a šachet, celkem 96,91 bm.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

SO 3.10 Stoka BB – Břetislavova

 • o Odstranění asfaltů, zemní práce a pokládka šachty včetně šoupátka.

SO 3.11 Stoka BD - Břetislavova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PP UR II DN 500 v délce 35,26 m a 16,89 m sklolaminátového potrubí DN 800 včetně šachet.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

SO 3.16 Stoky BJ, BJ-1 - Jiráskova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PP URII  DN 500 v délce 53,32 m včetně šachet
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

SO 3.17 Stoky BK, BK-1 - Bartoškova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PP URII  DN 400 v délce 60,37 m včetně šachet
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

SO 3.23 Stoka CA – Prokopa Velikého

 • o Odstranění asfaltů a zemní celkem 6,08 bm, včetně provedení konečné úpravy komunikace a zalití spar.

SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • o Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta, celkem 66,07 bm.
  • Uložení potrubí DN 400 do staré kamenné stoky, přepojení přípojek a zapopílkování prostoru mezi starým a novým potrubím, celkem 10,28 bm.

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • o Bednění stropu retenční nádrže, vázání výztuže a betonáž stropu a komínce.
 • o Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 200, celkem 5,01 bm.

SO 3.32  ČS 1

 • Obsyp ČS.

SO 3.33 ČS 2

 • Dokončení akumulační nádrže. Obsyp ČS a akumulační nádrže.

SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet, celkem 228,14 bm.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 11 – Mgr Staška, J. Procházky

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 160 v délce 333,8 m.

- SO 15 – Jiráskova, Vavřinecká

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 90 v délce 98,8 m a DN 110 v délce 437,5 m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

- SO 16 – Žlábkova, Bartoškova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 105,9 m a DN 90 v délce 59,6 m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

- SO 17 – Na Milotově

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 90 v délce 2,2 bm-kalovod

- SO 18 – Chodská

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 87,9 m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

- SO 19 ŘAD SOV-38, propoj SOV-38, SOV-39, SOVK-8, SOV-40, SOVK-9, SOPK-2, SOVK-12 - Břetislavova

 • o SOVK-8 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 27,3 bm
  • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011)

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova, U Elektrárny, Klímova

 • o SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí
 • o SOV-41 : Zemní práce, pokládka a kompletace přípojek.
 • o SOV-42 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 111,9 bm.
  • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Vnitřní a omítky
 • Výplně otvorů
 • Bourací práce
 • Dlažby, výplňové betony
 • Betonářské práce
 • Klempířské práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Čištění nádrží
 • Výplně otvorů, výplňové betony

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Betonářské práce
 • Bourací práce

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Vnější a vnitřní omítky
 • Demontáže nádrží
 • Výplně otvorů

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Zednické začištění trubek UT, demontáž rozvodů, montážní práce.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • Práce na vnitřních instalacích, včetně zednického začištění.
 • Obnova dlažeb a obkladů.
 • Nátěry zárubní a stěn chodeb
listopad 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.