Květen 2010

V měsíci květnu 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

 

D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

- SO 3.02 Stoka AH - Rohova ul.

 • provední části protlaku pod státní silnicí I/22

- SO 3.09 Stoka B – Hruškova ul.

 • zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně obsypu, celkem 42,73 bm.

- SO 3.25 Stoka Z – Tovární ul.

 • přípravné práce, vytyčení trasy, vytyčení inž.sítí, zemní práce a bourání staré stoky,

- SO 3.29 Stoka AS – od ulice Sadové k Týnskému předměstí (podél odtoku z rybníka u Tří Vrb)

 • zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 250 a šachet, celkem 279,27bm.

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – podél komunikací Domažlice – Havlovice – Kozinova ul.

 • zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a šachet, celkem 99,19bm.
 • provedení protlaku DN 800 pod státní silnicí Domažlice - Havlovice, o délce 19bm.

- SO 3.27 STOKY D (ul. Prokopa Velikého), D-1 (areál OSP)

 • zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 250 a šachet, celkem cca 56b.

 

D.2 Domažlice - vodovod

- SO 19 ŘAD SOV-39 (Tovární ul.), SOVK-8 (Betislavova), SOV-40 (Srnova ul.),

 • SOV-40 (Srnova ul.): Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 79,4 bm, konečné povrchové úpravy budou provedeny později.

- SO 20 ŘAD SOVK-16 (Hruškova ul.)

 • SOVK-16 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 35,74bm.

 

D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

- SO 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Bednění konstrukce, betonáž ŽB konstrukce vypínací a odlehčovací komory, odbednění konstrukce.

- SO 3.57 Chemické hospodářství

 • Nátěr vnitřního povrchu krystalizačním nátěrem na sanaci betonové konstrukce.

- SO 3.58 Bubnové mikrosítové filtry

 • Bednění konstrukce, betonáž ŽB konstrukce BMF, odbednění konstrukce.
Květen 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.