Prosinec 2011

V měsíci prosinci byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

 

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 3.04 Stoka AR

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci PP potrubí DN500 včetně šachet a přípojek, celkem 49,88 bm.

SO 3.09 Stoka B

 • Práce na rekonstrukci spojné šachty SŠ21, bourání kónusu a osazení nového včetně poklopu

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 • Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné práce. Pouze byly doloženy a dofakturovány již dříve provedené práce.

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Elektrotechnologické práce

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Betonářské práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Betonářské práce
 • Bourací práce
 • Čištění nádrží

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Instalatérské práce

SO 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Bourací práce
 • Lešenářské práce
 • Práce na sanacích
 • Elektro a technologické práce

PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Elektro a technologické práce

PS 3.64 ASŘTP

 • Elektro a technologické práce

SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na komunikaci u SO 3.55.
 • Práce na chodníku u SO 3.57
Prosinec 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.