Prosinec 2010

V měsíci prosinci 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 včetně přípojek a šachet, celkem 36,26 bm. Dále zbudování monolitické šachty a vytažení potrubí ze silnice.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1600 včetně přípojek a šachet, celkem 8,3 bm.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

SO 3.12 Stoka BD-1 – Břetislavova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně přípojek a šachet, celkem 5,97 bm.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

SO 3.16 Stoky BJ, BJ-1 - Jiráskova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PP URII  DN 500 v délce 84,98 m včetně šachet
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového výustního objektu včetně souvisejících prací, celkem 1,09 bm.

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • o Betováž vnitřních výplňových betonů a tvarování dna retenční nádrže.

SO 3.32  ČS 1

 • Demontáž larsenového pažení.

SO 3.33 ČS 2

 • Demontáž larsenového pažení, obsyp ČS.

SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet v úseku, celkem 76,99 bm.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 11 – Hgr Staška, J. Procházky

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 73,6  m.

- SO 15 – Jiráskova, Vavřinecká

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 90 v délce 72,7 m a DN 110 v délce 117,19  m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

- SO 16 – Žlábkova, Bartoškova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 34,0 m a DN 90 v délce 38,3 m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

- SO 17 – Na Milotově

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 110 v délce 58,65 bm.

- SO 18 - Chodská

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 14,7 m.
 • Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

- SO 19 ŘAD SOV-38, propoj SOV-38, SOV-39, SOVK-8, SOV-40, SOVK-9, SOPK-2, SOVK-12 - Břetislavova

 • o SOVK-8 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku mezi, celkem 17,1 bm
 • o SOV-38 : Zemní práce a propoj potrubí, celkem 4,5 bm
 • o Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova, Klímova

 • o SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem cca 8,4 bm
 • o SOV-42 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí propoje, celkem 10,2 bm.
 • o Byly provedeny provizorní úpravy povrchů, konečné budou provedeny za vhodných klimatických podmínek (na jaře 2011).

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Vnitřní omítky
 • Výplně otvorů
 • Bourací práce
 • Elektroinstalace
 • Topenářské práce
 • Klempířské práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Vnitřní omítky

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Betonářské práce
 • Demontážní práce

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Zemní práce

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Demontážní práce

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Montážní práce.

- SO, PS 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • Sanační práce.
 • Topenářské práce

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • Práce na vnitřních instalacích, včetně zednického začištění.
 • Obnova dlažeb a obkladů.
 • Nátěry zárubní a stěn chodeb
Prosinec 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.