Listopad 2011

V měsíci listopadu byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

 

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 3.04 Stoka AR

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1200 včetně  monolitických šachet, celkem 58,49 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN250 včetně šachet, celkem 76,56 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí odboček DP, DN150 včetně  přepojení uličních vpustí.
 • Bednění, vázání výztuže, betonáž, tvarování dna, obklad čedičem, nátěr, hydroizolace a vystrojení šachty SŠ279 a Š281.

SO 3.12 Stoka BD-1

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně šachet, celkem 40,61 bm.
  • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí odboček DP, DN150 včetně  přepojení uličních vpustí.

SO 3.26 Stoka BN

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí odboček DP, DN150 včetně  přepojení uliční vpusti.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

SO 01

 • Práce na odbočkách pro domovní přípojky.

SO 02

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 190,5 bm, obnova zpevněných povrchů

SO 04

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 11,78 bm, obnova zpevněných povrchů.

SO 10

 • V Žižkově ulici byla osazena betonová redukční šachta a provedeny příslušné zemní práce a podkladí vrstvy štěrkodrtě

SO 13

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí odboček pro DP, PE DN 32x3,0, celkem 18 bm.

SO 14

 • Obnova zpevněných povrchů

SO 18

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 40,2 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Betonářské práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Odzkoušení levé části monobloku
 • Bourací práce
 • Čištění nádrží
 • Technologické práce

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Technologické práce

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Instalatérské práce
 • Elektro a technologické práce

SO 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Bourací práce
 • Lešenářské práce
 • Práce na sanacích
 • Elektro a technologické práce

-SO,  PS 3.61 Plynová komresorovna

 • Zednické práce.
 • Elektro a technologické práce.

-SO,  PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 100 v délce 68,21 bm
 • Elektro a technologické práce

SO 3.65 Venkovní kabelové rozvody

 • Práce na kabelových rozvodech

SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na komunikaci u SO 3.55.


listopad 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.