Leden 2012

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období  byly  doloženy a dofakturovány změnové listy na objekty (číslo ZL je uvedeno vždy u objektu).:

 

SO 3.02 STOKY AH,AH-1

 • Překop I/22 – kolize s vodovodem

SO 3.09 STOKA B

 • Celoplošná úprava komunikace

SO 3.23 STOKA CA

 • Úprava stávajících šachet

SO 3.25 Stoka Z

 • Úprava spádu kanalizace
 • Přeložka kanalizace, úprava tras prodloužených odboček
 • Opevnění výustního objektu

SO 3.26 STOKA BN

 • Přeložka vodovodu

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 01

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 02

 • Propojování řadů, obnova zpevněných povrchů.

SO 04

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 10

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 13

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí hlavního řadu včetně propojů a odboček pro domovní přípojky, PE DN 100x6,6, celkem 159,93 bm.

SO 18

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí hlavního řadu včetně propojů a odboček pro domovní přípojky, PE DN 100x6,6, celkem 58,4 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Betonářské práce
 • Bourací práce
 • Práce na kompozitech
 • Elektrotechnologické práce

-SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Betonářské práce
 • Elektrotechnologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Betonářské práce
 • Bourací práce

-SO 3.56 Dmychárna

 • Betonářské práce

-SO 3.58 BMF

 • Bourací práce

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Zednické práce

-SO, PS 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Bourací práce
 • Lešenářské práce
 • Zednické práce
 • Klempířské práce
 • Elektrotechnologické práce

-PS 3.61 Plynová kompresorovna

 • Technologické práce

-SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Bourací práce
 • Technologické práce

-PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Sanační práce

-PS 3.64 ASŘTP

 • Elektro a technologické práce

-SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na obnově komunikaci
 • Bourací práce
Leden 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.