Leden 2011

V měsíci lednu 2011 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

 

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 včetně přípojek a šachet, celkem 44,81 bm.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek a šachet, celkem 18 bm.

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • Betonáž vnitřních výplňových betonů, tvarování dna retenční nádrže a zpětný zásyp retenční nádrže..

SO 3.30 Výtlak V1

 • Pokládka výtlačného potrubí v délce 20,47m s napojením na ČS 1 a zaústěním, obsyp potrubí a zásyp rýhy

SO 3- 31 Výtlak V2

 • Napojení stávajícího výtlačného řadu s ČS2 v délce 17,96m, obsyp potrubí a zásyp rýhy

SO 3-32 ČS 1

 • Potrubí odvětrání čerpací stanice, osazení poklopu s betonáží desky a osazením patky jeřábku. Betonáž základu pro rozvaděče a dosyp materiálu kolem čerpací stanice.

SO 3-33 ČS 2

 • Potrubí odvětrání čerpací stanice, osazení poklopu s betonáží desky a osazením patky jeřábku. Byla provedena betonáž základu pro rozvaděče a dosyp materiálu kolem čerpací stanice a akumulační nádrže

SO 3.35 Stoka BS 4

 • Odstranění  konstrukcí převádějící vodu

PS 3-40 ČS elektroinstalace

 • Na obou ČS byly osazeny rozvaděče s nosnou konstrukcí a betonovým základem včetně chráničky a zemnící páskou

PS 3-41 ČS MAR

 • Na obou ČS bylo provedeno osazení rozvaděče s doplněním komponentů pro MAR

PS 3-42  ČS přenos dat

 • Na obou ČS  bylo provedeno doplnění komponentů pro ASŘTP

PS 3-43 Technologická část

 • Na obou ČS bylo provedeno přepojení s kanalizačním řadem a ČS

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 15 -

 • Zřízení 1 ks vodovodní přípojky.

- SO 16 -

 • Zřízení 4 ks vodovodní přípojky

- SO 20 - Havlíčkova, Klímova

 • SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku, celkem 112 bm
  • SOV-42 : Zemní práce, pokládka a kompletace přípojek, celkem 18 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Vnitřní omítky
 • Betonářské práce
 • Klempířské práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Vnitřní omítky
 • Sanace betonových konstrukcí

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Betonářské práce
 • Sanace betonových konstrukcí

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Zemní práce
 • Betonářské práce

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Zednické práce
 • Výplně otvorů

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Montážní práce

- SO, PS 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • Sanační práce.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • Práce na vnitřních instalacích, včetně zednického začištění.
 • Obnova dlažeb a obkladů.
 • Nátěry zárubní a stěn chodeb
Leden 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.