Květen 2012

V měsíci květnu byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

 

SO 3.03 Stoky AF, AF-1

 • Podvrt DN 250 v délce 24,1 bm.

SO 3.28 Stoky BS-1-3, BS-2-2, BS-2-2-1

 • Obnova zpevněných povrchů.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 05

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 75, celkem 0,4 bm.

SO 08

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 110, celkem 36,6  bm.

SO 14

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 90, celkem 7,63  bm.

SO 16

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 100, celkem 6,24 bm.

SO 18

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 110, celkem 126,2 bm.

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- PS 3.52 Vypínací a odlehčovací práce

 • Elektrotechnologické práce

- SO,PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Betonářské práce
 • Elektrotechnologické práce

-SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Sanace betonových konstrukcí
 • Betonářské práce

- SO Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Práce na ocelových konstrukcích
 • Sanační práce

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Bourací práce
 • Betonářské práce

-SO, PS 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Lešenářské práce
 • Zednické práce
 • Klempířské práce
 • Opláštění nádrže
 • Technologické práce

-SO 3.61 Plynová kompresorovna

 • Lešenářské práce
 • Zednické práce
 • Klempířské práce

-SO, PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Technologické práce
 • Bourací práce
 • Betonářské práce

-PS 3.64 ASŘTP

 • Elektrotechnologické práce

-SO 3.65 Venkovní kabelové rozvody

 • Práce na venkovních kabelových rozvodech

-SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na obnově komunikaci
 • Bourací práce
Květen 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.