Květen 2011

V měsíci květnu 2011 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.02 Stoka AH, AH-1 - Rohova

 • o Provedení konečné úpravy komunikace mezi Š 130 a Š 140.

SO 3.04 Stoka AR

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně přípojek a šachet, celkem 61,83 bm.

SO 3.06 Stoka AT

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN300 včetně přípojek, celkem 26,89 bm.

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Přípravné práce pro konečné úpravy asfaltových povrchů

SO 3.08 Stoka AV - Kasárna

 • o Přípravné práce pro konečné úpravy asfaltových povrchů.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek a šachet, celkem 29,34 bm.

SO 3.11 Stoka BD

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí přípojek DN150 celkem 31,99 bm.

SO 3.12 Stoka BD-1

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně přípojek a šachet, celkem 32,89 bm

SO 3.13 Stoka BE

 • Obnova zpevněných povrchů

SO 3.17 Stoky BK, BK-1

 • Obnova zpevněných povrchů

SO 3.16 Stoky BJ, BJ-1

 • Obnova zpevněných povrchů

SO 3.22 Odlehčovací komora OK1BO – Elišky Krásnohorské

 • o Montáž technologie, provedení vnitřních výplňových betonů a nátěrů

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • o Obklad kynety retenční nádrže čedičem.

SO 3.27 Stoka D

 • Obnova zpevněných povrchů

SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • o Provedení konečné úpravy komunikace mezi Š1300 a Š1305.

SO 3.36 Stoka BA-3 - Pelnářova

 • o Provedení konečné úpravy komunikace mezi Š1204 a Š458.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

SO 03

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 119,6 bm.

SO 06

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 225 v délce 134,21 bm a v délce 123,4 bm zatažení potrubí do stávající litiny.

SO 08

 • Zemní práce, kompletace potrubí Pe d 110 v délce 144,1 bm.

SO 11

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 12

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 13 ŘAD SOV-4, SOV-5, SOVK-2, SOV-7, SOVK-3, SOVK-4, SOVK-1 - Sadová

 • o SOV-4 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí přípojek.
 • o SOVK-3 : Provedení konečné úpravy komunikace.
  • SOVK-4 : Provedení protkalu pod státní silnicí a provedení konečné úpravy komunikace.

SO 15

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 16

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 10,0 bm.

SO 17

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 18

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 24,8 bm.

SO 19

 • o SOV-38 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, kalosvod, celkem 22,8 bm.

SO 20

 • SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí včetně přípojek, celkem 34,8 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Betonářské práce
 • Zednické práce
 • Sanační práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Zednické práce
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Práce na jímce plavoucích nečistot a šachtě regulačního odtoku
 • Práce na propojovacím potrubí

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Pokrývačské práce
 • Práce na dešťových svodech
 • Dodávka a osazení technologie

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Betonářské práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • Sanační práce.

- SO, 64 Provozní  budova

 • Začištění po osazení oken.
 • Oprava venkovních omítek.
 • Nátěry venkovní omítky
 • Tlaková zkouška a desinfekce vodovodu
 • Odzkoušení topného systému

SO 3.65 Venkovní kabelové rozvody

 • Práce na kabelových trasách

-SO 3.68 Vzduchotechnika

 • Montáže zařízení vzduchotechniky
Květen 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.