Duben 2012

V měsíci dubnu byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

SO 3.15 Stoka BI

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP URII DN 500, celkem 92,65 bm.

SO 3.17 Stoky BK, BK1

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP URII DN 250, celkem 28,38 bm.

SO 3.27 Stoky D, D1, D2, D4, D5, D5-1

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 3.30 Výtlak V1

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 3.32 ČS1

 • Obnova zpevněných povrchů.

 

SO 3.34 Přípojka NN pro ČS

 • Obnova zpevněných povrchů.

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 03

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 08

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 110, celkem 114,9 bm.

SO 11

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 90, celkem 9,4 bm, D 160, celkem 12,29 bm, D 225, celkem 17,9 bm.

SO 14

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 16

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 90, celkem 84,8 bm, D 110, celkem 8,14 bm.

SO 18

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  PP D 110, celkem 80,9 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- PS 3.52 Vypínací a odlehčovací práce

 • Elektrotechnologické práce

- SO 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Práce na ocelových konstrukcích
 • Technologické práce

- PS 3.56 Dmychárna

 • Elektro práce
 • Technologické práce

- SO 3.57 Chemické hospodářství

 • Osazení stavítka

-SO, PS 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Sanace konstrukcí
 • Lešenářské práce
 • Zednické práce
 • Klempířské práce
 • Opláštění nádrže
 • Technologické práce

-PS 3.61 Plynová kompresorovna

 • Technologické práce

-SO 3.62 Plynová kotelna

 • Zednické práce

-PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Technologické práce

-SO 3.64 Provozní budova

 • Bourací práce
 • Elektro práce
 • Mtž obkladů

-PS 3.64 ASŘTP

 • Elektrotechnologické práce

-SO 3.65 Venkovní kabelové rozvody

 • Práce na venkovních kabelových rozvodech

-PS 3.65 Kamerový systém

 • Elektrotechnologické práce

-SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na obnově komunikaci
 • Bourací práce
Duben 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.