Červenec 2012

V měsíci červenci byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

 

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

SO 3.04 Stoka AR

 • Obnova zpevněných povrchů.

 

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

SO 04

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 09

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí  DN 90 v délce 5,04 m a DN 110 v délce 1,44 m.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

- PS 3.52 Vypínací a odlehčovací práce

 • Elektrotechnologické práce

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zámečnické práce

-SO 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Elektro práce
 • Klempířské práce
 • Elektro práce

-SO 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Zednické práce
 • Lakýrnické práce
 • Elektro práce

- SO, PS 3.61 PLYNOVÁ KOMPRESOROVNA + ZLB

 • Zednické práce

-SO 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Elektro práce

-SO 3.64 Provozní budova

 • Plynové rozvody

-PS 3.64 ASŘTP

 • Elektrotechnologické práce

-SO 3.66 Venkovní osvětlení

 • Realizace venkovního osvětlení

-SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na obnově komunikaci
 • Bourací práce
Červenec 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.