Července 2011

V měsíci červenci 2011 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.01 Stoka AD

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí sklolaminát DN 600 v délce 166,54 m .

 

SO 3.04 Stoka AR

 • Provedení konečné úpravy asfaltového povrchu.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně přípojek a šachet, celkem 109,89 bm.

SO 3.05 Stoka AQ-2-1

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 250 v délce 80,89 bm.
 • Zpevněné povrchy

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí přípojek a uličních vpustí. Provedení konečné úpravy asfaltového povrchu.

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 včetně, celkem 19,56 bm.
 • Provedení řízeného protlaku, celkem 45,49 bm.

SO 3.28 Stoka BN – BS-1-3 a BS-2-2 - Sukova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN250 včetně přípojek a šachet, celkem 91,44 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN250 včetně přípojek a šachet, celkem 51,92 bm.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

SO 01

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce cca 183,8 bm. Provedeny podkladní vrsrvy zpevněných povrchů.

SO 02

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 160 v délce cca 261,1 bm, d 63 v délce cca 3,62bm včetně přípojek a armatur. Provedeny podkladní vrsrvy zpevněných povrchů.

SO 03

 • Práce na odbočkách pro domovní přípojky.

SO 06

 • Práce na odbočkách pro domovní přípojky.

SO 13 ŘAD SOV-4, SOV-5, SOVK-2, SOV-7, SOVK-3, SOVK-4, SOVK-1 - Vrbova

 • SOVK-1 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110x6,6, včetně přípojek, celkem 230 bm.

SO 14

 • Zemní práce, kompletace potrubí Pe d 110 v délce 130,0 bm ,d 160 v délce 231,2 bm

SO 18

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 21,5  bm.

SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova

 • SOVK-10 : Provedení konečné úpravy asfaltového povrchu.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Elektro technologické práce

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Betonářské práce
 • Zednické práce
 • Sanační práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Technologické práce

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Práce na dešťových svodech

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Betonářské práce
 • Zednické práce
 • Elektro a technologické práce

-SO PS 3.61 Plynová komresorovna

 • Zemní práce
 • Betonáž základu pro likvidaci zbytkového bioplynu
 • Zednické práce

- SO, 64 Provozní  budova

 • Okapový chodník.

-PS 3.64 ASŘTP

 • Montáž rozvaděčů, panelů operátora, ultrazvukov ých hladinoměrů, indukčních průtokoměrů a tlakových  teplotních snímačů

-PS 3.65 Kamerový systém

 • Montáž 5 ks příjímačů a napájecího zdroje

SO 3.67 Úprava komunikací

 • Práce na oplocení ČOV.
Července 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.