Aktuální stav realizace

V měsíci září byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu


3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období probíhá zkušební provoz

Aktuální stav realizace
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.